Formació

Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius

Programa Ciclo FormativoContenido de 1ºContenido de 2ºBeques i premis


Nom del cicle:
Tècnic Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius

Duració del cicle:
2000 hores (2 anys)

Què aprendré a fer?

 • Deduir les característiques específiques dels projectes d’animació o multimèdia interactiva, a partir de l’anàlisi de la seva documentació per facilitar la seva concepció i disseny de producció.
 • Conceptualitzar el projecte d’animació 2D o 3D a partir del desglossament del guió, dissenyant els models, controlant la construcció del storyboard i la disposició i gravació de l’àudio de referència del programa.
 • Produir el projecte d’animació 2D en les fases de animàtica, layout, animació clau, intercalació, pintura i composició, realitzant les revisions i proves de línia necessàries fins a l’obtenció de les imatges definitives que el conformen.
 • Produir el projecte d’animació 3D en les fases de disseny i modelatge, setup, texturització, il·luminació, animació i renderitzat, realitzant les revisions necessàries fins a l’obtenció de les imatges definitives que el conformen.
 • Controlar la realització dels processos de postproducció de projectes d’animació 2D i 3D supervisant la incorporació d’efectes d’edició i la construcció de la banda sonora del programa.
 • Generar i adaptar els continguts del projecte multimèdia interactiu creant les fonts i maquetes, avaluant la seva qualitat i comprovant l’adequació de les mateixes, tant les pròpies com les provinents de col·laboradors externs.
 • Integrar els elements i les fonts amb eines d’autor i d’edició, fent la seva composició, la generació i sincronització dels seus moviments, la creació dels seus elements interactius i la dotació d’interactivitat segons els requeriments del projecte multimèdia interactiu.
 • Realitzar l’avaluació del prototip i la documentació del projecte assegurant el compliment de les normes de qualitat i la configuració dels paràmetres de publicació.


En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Animador 3D.
 • Animador 2D.
 • Intercalador.
 • Modelador 3D.
 • Grafista digital.
 • Generador d’espais virtuals.
 • Tècnic d’efectes especials 3D.
 • Integrador multimèdia audiovisual.
 • Desenvolupador d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
 • Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.
 • Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.


Quines són les sortides professionals?

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i les “newmedia”.

Pla de formació:
Els mòduls professionals d’aquest cicle formatiu són els següents:

 • Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D.
 • Disseny, dibuix i modelatge per animació.
 • Animació d’elements 2D i 3D.
 • Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.
 • Projectes de jocs i entorns interactius.
 • Realització de projectes multimèdia interactius.
 • Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu.
 • Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals.
 • Projecte d’Animacions 3D, Jocs i entorns interactius.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.


Requisits d’accés:
Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

 • Accés directe:
  • Estar en possessió del títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
  • Estar en possessió d’un títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
  • Estar en possessió d’un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
  • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors)
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir almenys 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic).
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Per a més informació contacta amb nosaltres a través del nostre correu electrònic info@ladatstudios.com o truca’ns al 971 17 13 89

Lloc de realització: Instalacions de LADAT Studios al ParcBit

Import: 4180 €/any (3800 € + preinscripció de 380 €) amb opcions de finançament a terminis
Top